Ken Jou Storie word aangebied in samewerking met die Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Instituut vir Christelike Ond    erwys, Fontein Uitgewery en Zeroplus drukkers.