1. Skrywers mag nie ‘n reeds gepubliseerde manuskrip inskryf nie.
  2. Slegs een inskrywing per kategorie.
  3. Geen illustrasies nodig by inskrywings nie.
  4. Maksimum woorde vir 4 tot 6 jaar: 1000 woorde
  5. Maksimum woorde vir 7 tot 9 jaar: 1500 – 2000 woorde.
  6. Geen laat inskrywings word aanvaar nie, inskrywings sluit 30 Julie 2021.
  7. Wenners moet beskikbaar wees vir die boekbekendstelling/prysuitdeling in Pretoria indien dit sou plaasvind (datum sal nog bekend gemaak word).
  8. Jou naam mag nie op die manuskrip verskyn nie, ook nie as die dokument se naam nie (merk dit as die naam van die storie).
  9. Manuskripte moet getik wees in WORD volgens die volgende spesifikasie:

10. Inskrywings word elektronies ingestuur.

11. Wenners ontvang slegs prysgelde vir die wenboeke en geen tantieme nie.

12. Kopiereg vir die wenboeke behoort aan Fontein Uitgewery.

13. Geen stories met Bybelse lessies nie.

14.  Stories moet in Afrikaans wees.

15.  Manuskripte wat nie aan die vereistes voldoen nie, word gediskwalifiseer.